Systemudvikling - VM Line

Systemdesign og -udvikling, videoproduktion, undervisning, rådgivning, projektledelse, droneflyvning
Systemdesign, systemudvikling, videoproduktion, undervisning, rådgivning, projektledelse, droneflyvning
Gå til indhold
Dataindsamling - Data Entry
Vi har gennem alle 28 år med systemudvikling været specialiseret i såkaldte Data Entry systemer - systemer til indsamling af store mængder data.
Indsamlingen kan foregå via online manuelle registreringer, OCR-læsning og tolkning af gamle dokumenter, indlæsning og tolkning af data fra databaser.
Systemerne indeholder sammenstilling, statistisk behandling og visuel præsentation.
Hjælpesystemer til hjemmesider - Webtools
Ofte vil man gerne løse specielle opgaver via hjemmesidesystemet, men det anvendte CMS-system kommer til kort overfor mere avancerede funktionalitet.
VM Line har derfor udviklet en teknik til udvikling af hjælpefunktioner, som kan integreres direkte på hjemmesiden i de fleste udbredte CMS-systemer.
Sags- og dokumenthåndtering
mDOCS ESDH er et fleksibelt system til administration, arkivering og genfinding af sager og dokumenter.
Første version blev udviklet i 1985 til Post- & Telegrafvæsenet. Systemet har henover årene udviklet sig fra et journalsystem til et ESDH-system.
Systemets største styrke er mulighederne for tilpasning til den enkelte organisation.
ERP-system til postvæsener
MegaStamp har sine rødder helt tilbage til midten af 80'erne.
Systemet indeholder hovedlager, halvfabrikatalager, produktregister, produktformering, økonomi, kunderegister, abonnement, ordreregistrering, distribution, valutahåndtering m.v.
Tidligere er systemet blevet anvendt i seks lande. I dag er systemet i drift i fire lande og i to lande er systemspecifikationerne anvendt i andre systemer.
Indsamling og behandling af miljødata
VM Line har stor erfaring i indsamling, behandling og præsentation af komplekse data, som f.eks. miljødata og frøavlsforsøg.
Vi har bl.a. leveret systemer til alle tidligere amter i Jylland og til landbruget.
I princippet er der ikke nogen grænser for mængden af data og dybden/lagene i registrering af prøveresultater m.v.
Undervisning
Undervisning i datamodel, programmering, systemdesign, effektive flows, Magic XPA, Magic XPI, MS SQL Server, Oracle, Smartdraw, Excel-programmering, PDF-programmering m.m.
Vi tilbyder både almindelig klasseundervisning med 6-10 deltagere og intensiv undervisning med 1-3 deltagere.
Rådgivning
En god del af VM Lines arbejde i dag er rådgivning omkring bl.a. systemvalg, systemdesign, systemintegration og sikker valutahåndtering.
Vi deltager også i projekter med udarbejdelse af kravspecifikationer i forbindelse med indhentelse af tilbud på nye systemer.
Endelig er vi også ret erfarne i udarbejdelse af systemdokumention, brugervejledninger og undervisningsmateriale - herunder også videotutorials.
VM Line blev etableret i 1990 med systemdesign og systemudvikling, som væsentligste aktivitetsområder. Vi designer og udvikler stadig systemer, både traditionelle klient/server-systemer og systemer til Internettet.
I begyndelsen af 2000-tallet blev aktiviteterne udvidet med foto, video og grafik. Over halvdelen af nuværende aktiviteter er knyttet til videoproduktion.
Netop kombinationen af viden om it-håndtering og videoproduktion har vist sig, at være særdeles stærk når man skal have begge dele til at spille sammen f.eks. på hjemmesider og ved live streaming.
VM Line ApS
Svendebjergvej 37
2650 Hvidovre
Telefon:
Mobil:  
E-post:
VM Line blev etableret i 1990 med systemdesign og systemudvikling, som væsentligste aktivitetsområder. Vi designer og udvikler stadig systemer, både traditionelle klient/server-systemer og systemer til Internettet.
I begyndelsen af 2000-tallet blev aktiviteterne udvidet med foto, video og grafik. Over halvdelen af nuværende aktiviteter er knyttet til videoproduktion.
36 47 03 11
29 61 63 11
vm@vm-line.dk
Tilbage til indhold